Lliurament de les obres i condicions generals

L’autor enviarà l’obra en format PDF al web premivila.martorell.cat d’acord amb els detalls següents per modalitat:

  • Llibre de poesia catalana, microrelat i premis locals. A la portada de l’obra només hi ha de figurar: Premi Vila de Martorell, l’any de l’edició del premi, el títol de l’obra i la modalitat literària. 
  • Traducció. Memorial Montserrat Ros. A la fitxa de l’obra proposada hi ha de figurar: autor, títol de l’obra i nombre de pàgines aproximades en l’edició original, a banda dels documents adjunts especificats a l’apartat del premi corresponent.
  • Libro de poesía castellana. En la portada solo debe figurar: Premi Vila de Martorell, el año de edición del premio, el título de la obra y la modalidad literaria. El autor enviará  la obra en formato PDF a la web
    premivila.martorell.cat i una copia en papel a Biblioteca de Martorell. Av. Mancomunitats Comarcals, 13.08760 Martorell.

 

Totes les obres que es van presentar en l’edició anterior del 45è Premi Vila de Martorell 2020 poden optar al premi d’aquesta edició, sempre i quan ho notifiquin per correu a premivilamartorell@martorell.cat.

El termini de lliurament de les obres finalitza el divendres 19 de febrer de 2021.

Quant als premis de poesia catalana i castellana no es podran tornar a  presentar els autors que hagin guanyat el premi.

El Jurat o el president del Patronat resoldran totes les qüestions que puguin sorgir sobre la interpretació de les bases.

En el cas que el Jurat declari premis deserts, l’import corresponent es podrà atorgar com a accèssit de qualsevol de les altres categories, si el Jurat estima que hi ha obres de prou qualitat per ser guardonades.

Les obres guanyadores de poesia catalana i castellana que s’hagin d’editar es podran publicar alguns versos (petits fragments) a les xarxes socials. Les  obres guanyadores de microrelat i premis locals es publicaran íntegrament en format digital al web municipal de premivila.martorell.cat.

Els premis concedits estan subjectes als impostos corresponents que estableix la legislació vigent.  

L’acta amb el nom dels guanyadors es penjarà al web municipal premivila.martorell.cat  durant el mes d’abril.

Per a qualsevol consulta, les persones interessades poden adreçar-se a premivilamartorell@martorell.cat o al telèfon de la Biblioteca Martorell:
93 775 60 60.