Lliurament de les obres i condicions generals

L’autor enviarà l’obra en format PDF al web premivila.martorell.cat d’acord amb els
detalls següents per modalitat:

  • Llibre de poesia catalana, microrelat i premis locals. A la portada de l’obra només hi ha de figurar: Premi Vila de Martorell, l’any de l’edició del premi, el títol de l’obra i la modalitat literària.
  • Traducció. Memorial Montserrat Ros. A la fitxa de l’obra proposada hi ha de figurar: autor, títol de l’obra i nombre de pàgines aproximades en l’edició original, a banda dels documents adjunts especificats a l’apartat del premi corresponent.
  • Libro de poesía castellana. En la portada solo debe figurar: Premi Vila de Martorell, el año de edición del premio, el título de la obra y la modalidad literaria. El autor enviará la obra en formato PDF a la web premivila.martorell.cat y una copia en papel a Biblioteca de Martorell. Av. Mancomunitats Comarcals, 13. 08760 Martorell.
  • El termini de lliurament de les obres finalitza el dimecres 19 de febrer de 2020.
  • Quant als premis de poesia catalana i castellana no es podran tornar a presentar els autors que hagin guanyat el premi.
  • El Jurat o el president del Patronat resoldran totes les qüestions que puguin sorgir sobre la interpretació de les bases.
  • En el cas que el Jurat declari premis deserts, l’import corresponent es podrà atorgar com a accèssit de qualsevol de les altres categories, si el Jurat estima que hi ha obres de prou qualitat per ser guardonades.
  • Els premis concedits estan subjectes als impostos corresponents que estableix la legislació vigent.
  • L’acta amb el nom dels guanyadors es penjarà al web municipal premivila.martorell.cat durant el mes d’abril.
  • Per a qualsevol consulta, les persones interessades poden adreçar-se a premivilamartorell@martorell.cat o al telèfon de la Biblioteca Martorell 93 775 60 60.