Lliurament de les obres i condicions generals

L’autor enviarà l’obra en format PDF al web premivila.martorell.cat d’acord amb els detalls següents per modalitat:

POESIA CATALANA

A la portada de l’obra només hi ha de figurar: Premi Vila de Martorell, l’any de l’edició del premi, el títol de l’obra i la modalitat literària. No hi pot constar el nom de l’autor ni a la portada ni a l’interior ja que les dades personals es recullen al formulari de tramesa de l’original.

L’autor enviarà l’obra en format PDF al web premivila.martorell.cat i una còpia en paper a: Biblioteca de Martorell. Av. Mancomunitats Comarcals, 13. 08760 Martorell.

El termini de lliurament de les obres finalitza el dijous 17 de febrer de 2022.

L’acta amb el nom dels guanyadors es penjarà al web municipal premivila.martorell.cat  durant el mes d’abril. Els autors que hagin guanyat el premi no es podran tornar a presentar. Es podran publicar alguns versos (petits fragments) a les xarxes socials de l’obra guanyadora.

Per a qualsevol consulta, us podeu adreçar a: premivilamartorell@martorell.cat o al telèfon de la Biblioteca Martorell: 93 775 60 60.

 

POESÍA CATELLANA 

A la portada de la obra solo tiene de figurar: Premi Vila de Martorell, el año de la edición del premio, el título de la obra y la modalidad literaria. No puede constar el nombre del autor ni a la portada ni en el interior puesto que los datos personales se recogen al formulario de remisión del original.

El autor enviará la obra en formato PDF al web premivila.martorell.cat y una copia en papel a: Biblioteca de Martorell. Avda. Mancomunitas Comarcals, 13. 08760 Martorell.

El plazo de entrega de las obras finaliza el jueves 17 de febrero de 2022.

El acta con el nombre de los ganadores se colgará en el web municipal premivila.martorell.cat durante el mes de abril. Los autores que hayan ganado el premio no se podrán volver a presentar. Se podrán publicar algunos versos (pequeños fragmentos) en las redes sociales de la obra ganadora.

Para cualquier consulta, las personas interesadas pueden dirigirse a premivilamartorell@martorell.cat o al teléfono de la Biblioteca Martorell:

93 775 60 60.

 

TRADUCCIÓ DE CLÀSSICS 

El termini de lliurament de les obres finalitza el dijous 17 de febrer de 2022. 

L’acta amb el nom dels guanyadors es penjarà al web municipal premivila.martorell.cat  durant el mes d’abril. 

Per a qualsevol consulta, us podeu adreçar a: premivilamartorell@martorell.cat o al telèfon de la Biblioteca Martorell: 93 775 60 60.

 

MICRORELAT 

A la portada de l’obra només hi ha de figurar: Premi Vila de Martorell, l’any de l’edició del premi, el títol de l’obra i la modalitat literària. No hi pot constar el nom de l’autor ni a la portada ni a l’interior ja que les dades personals es recullen al formulari de tramesa de l’original. L’autor enviarà l’obra en format PDF al web premivila.martorell.

El termini de lliurament de les obres finalitza el dijous 17 de febrer de 2022.

L’acta amb el nom dels guanyadors es penjarà al web municipal premivila.martorell.cat  durant el mes d’abril.

L’obra guanyadora microrelat es publicarà íntegrament en format digital al web municipal de premivila.martorell.cat.

Per a qualsevol consulta, us podeu adreçar a: premivilamartorell@martorell.cat o al telèfon de la Biblioteca Martorell: 93 775 60 60.

 

DECÀLEG PER A ESCRIURE MICROCONTES

Escola d’Escriptors

  1. Un microconte és una història mínima que no necessita més que unes poques línies per a ser comptada, i no el resum d’un conte més llarg.
  2. Un microconte no és una anècdota, ni una greguería, ni una ocurrència. Com tots els relats, el microconte té plantejament, nus i desenllaç i el seu objectiu és comptar un canvi, com es resol el conflicte que es planteja en les primeres línies.
  3. Habitualment el període de temps que es compti serà petit. És a dir, no transcorrerà molt temps entre el principi i el final de la història.
  4. Convé evitar la proliferació de personatges. En general, per a un microconte tres personatges ja són multitud.
  5. El microconte sol succeir en un sol escenari, dos com a màxim. Són rars els microcontes amb escenaris múltiples.
  6. Per a evitar allargar-nos en la presentació i descripció d’espais i personatges, és aconsellable seleccionar bé els detalls amb els quals seran descrits. Un detall ben triat pot dir-ho tot.
  7. Un microconte és, sobretot, un exercici de precisió en el comptar i en l’ús del llenguatge. És molt important seleccionar dràsticament el que es compta (i també el que no es compta), i trobar les paraules justes que ho expliquin millor. Per aquesta raó, en un microconte el títol és essencial: no ha de ser superflu, és bo que entre a formar part de la història i, amb una extensió mínima, ha de revelar una cosa important.
  8. Malgrat la seva reduïda extensió i al mínim del succés que narren, els microcontes solen tenir un significat d’ordre superior. És a dir, conten una cosa molt petita, però que té un significat molt gran.
  9. És molt convenient evitar les descripcions abstractes, les explicacions, els judicis de valor i mai cal tractar de convèncer el lector del que ha de sentir. Explicar contes és pintar amb paraules, dibuixar les escenes davant els ulls del lector perquè aquest pugui commoure’s (o no) amb elles.
  10. Pensa diferent, no et conformis, fuig dels tòpics. Una persona no escriu (ni microcontes ni res) per explicar el que ja s’ha dit mil vegades.

 

PREMIS LOCALS 

A la portada de l’obra només hi ha de figurar: Premi Vila de Martorell, l’any de l’edició del premi, el títol de l’obra i la modalitat literària. No hi pot constar el nom de l’autor ni a la portada ni a l’interior ja que les dades personals es recullen al formulari de tramesa de l’original. L’autor enviarà l’obra en format PDF al web premivila.martorell.

El termini de lliurament de les obres finalitza el dijous 17 de febrer de 2022.

L’acta amb el nom dels guanyadors es penjarà al web municipal premivila.martorell.cat  durant el mes d’abril.

Les obres guanyadores es publicaran íntegrament en format digital al web municipal de premivila.martorell.cat.

Per a qualsevol consulta, us podeu adreçar a: premivilamartorell@martorell.cat o al telèfon de la Biblioteca Martorell: 93 775 60 60.