Premis Vila de Martorell 2023

TRADUCCIÓ DE CLÀSSICS MEMORIAL MONTSERRAT ROS

Condicions

Hi poden participar totes les persones que ho desitgin. Caldrà fer arribar el projecte de traducció al català d’una obra literària grega o llatina de l’antiguitat, l’edat mitjana, el període bizantí o el Renaixement.

Adesiara Editorial publicarà l’obra premiada en edició bilingüe (grec/català o llatí/català) i la incorporarà al seu catàleg.

L’extensió de la traducció no pot ser inferior a 75 pàgines de 2.100 espais, convertit a PDF.

El traductor ha d’adjuntar, escrites amb lletra Arial cos 12:

a. La fitxa de l’obra proposada: autor, títol de l’obra i nombre de pàgines aproximades en l’edició original.
b. La justificació de la proposta (3 pàgines com a màxim).
c. Una mostra de traducció (de 10 a 15 pàgines), en la qual ha d’indicar l’edició que ha seguit.
d. Les dades personals (NIF, adreça, telèfon i a/e) i el currículum.

Lliurament

L’autor enviarà l’obra en format PDF al web premivila.martorell.cat.

A la portada de l’obra només hi ha de figurar: Premi Vila de Martorell, l’any de l’edició del premi, el títol de l’obra i la modalitat literària. No hi pot constar el nom de l’autor ni a la portada ni a l’interior, ja que les dades personals es recullen al formulari de tramesa de l’original.

Quant al premi de Traducció. Memorial Montserrat Ros, a la fitxa de l’obra proposada hi han de figurar: autor, títol de l’obra i nombre de pàgines aproximades en l’edició original, a banda dels documents adjunts especificats a l’apartat del premi corresponent.

El termini de lliurament de les obres finalitza el dijous 15 de febrer de 2024.

Pel que fa als premis de poesia catalana i castellana no es podran tornar a presentar els autors que hagin guanyat el premi.

El Jurat o el president del Patronat resoldran totes les qüestions que puguin sorgir sobre la interpretació de les bases.

En el cas que el Jurat declari premis deserts, l’import corresponent es podrà atorgar com a accèssit de qualsevol de les altres categories, si el Jurat estima que hi ha obres de prou qualitat per ser guardonades.

Les obres guanyadores de poesia catalana i castellana que s’hagin d’editar es podran publicar alguns versos (petits fragments) a les xarxes socials. Les  obres guanyadores no editades es recolliran en un quadern dins la Col·lecció local de la Biblioteca.

Els premis concedits estan subjectes als impostos corresponents que estableix la legislació vigent.

L’acta amb el nom dels guanyadors es penjarà al web municipal premivila.martorell.cat  durant el mes d’abril. Per a qualsevol consulta, les persones interessades poden adreçar-se a premivilamartorell@martorell.cat o al telèfon de la Biblioteca Martorell:
93 775 60 60, de dimarts a dissabte, de 10.00 a 14.00 h, i de dilluns a divendres, de 16.00 a 20.30 h.

Premi

2.000 €. Es lliurarà en dos terminis. El primer en el moment de ser-li atorgat, i havent signat el contracte corresponent amb Adesiara Editorial, i el segon en el moment del lliurament de la traducció definitiva dins el mateix any.

Jurat

President titular: Àlex Susanna Nadal; suplent: Jordi Julià Garriga.

Vocals: Jaume Pòrtulas Ambròs, Pere J. Quetglas Nicolau, Carles-Jordi Guardiola Noguera i Jordi Raventós Barlam.

Secretària titular: Josefina Canals Estruch; suplent: personal del Patronat que designi el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell.

El jurat valorarà, en aquest ordre, la qualitat de la traducció, la significació de l’autor i l’obra proposats dins de la literatura grega o llatina i dins de la tradició occidental, la importància de tenir l’obra traduïda en la nostra llengua i, finalment, la trajectòria del traductor o de la traductora.

LLIURAMENT DE LES OBRES