Traducció de clàssics

Memorial Montserrat Ros

Premis

2.000 €. Es lliurarà en dos terminis. El primer en el moment de ser-li atorgat, i havent signat el contracte corresponent amb Adesiara Editorial, i el segon en el moment del lliurament de la traducció definitiva.

Condicions

 • Hi poden participar totes les persones que ho desitgin.
 • Caldrà fer arribar el projecte de traducció al català d’una obra literària grega o llatina de l’antiguitat, l’edat mitjana, el període bizantí o el Renaixement.
 • Adesiara Editorial publicarà l’obra premiada en edició bilingüe (grec/català o llatí/català) i la incorpararà al seu catàleg.
 • L’extensió de la traducció no pot ser inferior a 75 pàgines de 2.100 espais, convertit a PDF.
 • El traductor haurà d’adjuntar, escrit amb lletra Arial cos 12:
   a. La fitxa de l’obra proposada: autor, títol de l’obra i nombre de pàgines aproximades en l’edició original.
  • b. La justificació de la proposta (3 pàgines com a màxim).
  • c. Una mostra de traducció (de 10 a 15 pàgines) en la qual ha d’indicar l’edició que ha seguit.
  • d. Les dades personals (NIF, adreça, telèfon i e-mail) i el currículum.

Lliurament de les obres

 • L’autor enviarà l’obra en format PDF al web premivila.martorell.cat
 • A la fitxa de l’obra proposada hi ha de figurar: autor, títol de l’obra i nombre de pàgines aproximades en l’edició original, a banda dels documents adjunts especificats a l’apartat del premi corresponent.
 • El termini de lliurament de les obres finalitza el divendres 19 de febrer de 2021.

Jurat

 • President titular: Àlex Susanna Nadal; suplent: Jordi Julià Garriga.
 • Vocals: Jaume Pòrtulas Ambròs, Pere J. Quetglas Nicolau, Carles-Jordi Guardiola Noguera i Jordi Raventós Barlam.
 • Secretària titular: Josefina Canals Estruch; suplent: personal del Patronat que designi el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell.
 • El jurat valorarà, en aquest ordre, la qualitat de la traducció, la significació de l’autor i l’obra proposats dins de la literatura grega o llatina i dins de la tradició occidental, la importància de tenir l’obra traduïda en la nostra llengua i, finalment, la trajectòria del traductor o de la traductora.

Lliurament de les obres