Premis Vila de Martorell 2023

PREMIS LOCALS INFANTILS, JUVENILS I ADULTS

Condicions

Els participants en el certamen han de residir a Martorell. També hi poden participar, encara que no resideixin a Martorell, els associats a les entitats culturals inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Participació Ciutadana de Martorell i el professorat que treballi en els centres escolars de la vila.

Cal que les obres siguis originals i inèdites, escrites amb Arial cos 12. Només s’admetrà una obra d’un mateix participant per categoria, escrites en català o castellà.

Adults

LLIBRE DE POEMES O OBRA EN PROSA.
Extensió mínima de 500 versos (llibre de poemes) i entre 100 i 250 pàgines, cadascuna de les quals ha de contenir 2.100 caràcters amb espais (llibre de prosa).
Premi: 780 €, un taller d’escriptura a Martorell i l’edició de l’obra guanyadora sigui llibre de poemes o llibre de prosa.
Conte.
Extensió entre 3 i 8 pàgines.
Premi: 100 € i un taller d’escriptura a Martorell.

Poema.
Extensió un màxim de 25 versos.
Premi: 100 € i un taller d’escriptura a Martorell.

Adults i juvenils

Reportatge sobre la història de Martorell.
El treball cal que sigui inèdit, les fotografies han de tenir drets d’autor i detallar la bibliografia utilitzada.
A banda dels adults, pel que fa als joves, hi poden participar alumnes d’ESO i Batxillerat. Els que ho desitgin també ho podran presentar de manera individual.

Premi: 100 € i un taller d’escriptura

Infantils i juvenils

Cada centre seleccionarà del seu alumnat un màxim de 3 treballs de cada cicle. També els infants i joves ho podran enviar de manera individual.

Alumnes del cicle inicial de primària:
Conte.
Un petit text i un dibuix.
Premi: una entrada per anar al Parc d’atraccions del Tibidabo.
Poema.
Un petit poema.
Premi: una entrada per anar al Parc d’atraccions del Tibidabo.

Alumnes de cicle mitjà de primària:
Conte.
Una pàgina.
Premi: una entrada per anar al Parc d’atraccions del Tibidabo.
Poema.
Extensió màxima de 10 versos.
Premi: una entrada per anar al Parc d’atraccions del Tibidabo.

Alumnes de cicle superior de primària:
Conte.
Extensió entre una i dues pàgines.
Premi: una entrada per anar al Parc d’atraccions del Tibidabo i un taller d’escriptura a la Biblioteca de Martorell.

Poema.
Extensió màxima de 20 versos.
Premi: una entrada per anar al Parc d’atraccions del Tibidabo i un taller d’escriptura a la Biblioteca de Martorell.

Alumnes del 1r cicle d’ESO:
Conte.
Extensió màxima d’una pàgina.
Premi: 75 €, una entrada per anar a Port Aventura i un taller d’escriptura a la Biblioteca de Martorell

Poema.
Extensió un màxim de 15 versos.
Premi: 75 €, una entrada per anar a Port Aventura i un taller d’escriptura a la Biblioteca de Martorell.

Alumnes entre 2n cicle d’ESO:
Conte.
Extensió màxima de dues pàgines.
Premi: 75 €, una entrada per anar a Port Aventura i un taller d’escriptura a la Biblioteca de Martorell.

Poema.
Extensió un màxim de 25 versos.
Premi: 75 €, una entrada per anar a Port Aventura i un taller d’escriptura a la Biblioteca de Martorell.

Alumnes de Batxillerat:
Conte.
Extensió màxima de tres pàgines.
Premi: 75 €, una entrada per anar a Port Aventura i un taller d’escriptura a la Biblioteca de Martorell.

Poema.
Extensió un màxim de 50 versos.
Premi: 75 €, una entrada per anar a Port Aventura i un taller d’escriptura a la Biblioteca de Martorell.

Tots els alumnes guanyadors tenen un lot de material promocional de la Biblioteca i la lectura radiofònica de l’obra al programa ‘Martorelletres’, de Ràdio Martorell. Les obres guanyadores s’incorporen en un quadern dins la Col•lecció local de la Biblioteca.

Lliurament

A la portada de l’obra només hi ha de figurar: Premi Vila de Martorell, l’any de l’edició del premi, el títol de l’obra i la modalitat literària. No hi pot constar el nom de l’autor ni a la portada ni a l’interior ja que les dades personals es recullen al formulari de tramesa de l’original. L’autor enviarà l’obra en format PDF al web premivila.martorell.

El termini de lliurament de les obres finalitza el dijous 16 de febrer de 2023.

L’acta amb el nom dels guanyadors es penjarà al web municipal premivila.martorell.cat  durant el mes d’abril.

Les obres guanyadores no editades es recolliran en un quadern dins la Col·lecció local de la Biblioteca..

Per a qualsevol consulta, us podeu adreçar a: premivilamartorell@martorell.cat o al telèfon de la Biblioteca Martorell: 93 775 60 60.

Jurat

President titular: Àlex Susanna Nadal; suplent: Jordi Julià Garriga.

Vocals: Erika Bermejo Santiago, Alba Bohigas Condal, Jordi Morera Oliveras, Salomé Orteu Mesalles, Mercè Parera Raspall i Montserrat Torras Salvat.

Secretària titular: Josefina Canals Estruch; suplent: personal del Patronat que designi el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell.

LLIURAMENT DE LES OBRES