Premis locals per a adults

Premis

Els participants en el certamen han de residir a Martorell. També hi poden participar, encara que no resideixin a Martorell, els associats a les entitats culturals inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Participació Ciutadana de Martorell i el professorat que treballi en els centres escolars de la vila.

Cal que les obres siguin originals i inèdites, escrites amb Arial cos 12. Només s’admetrà una obra per participant.

LLIBRE DE POEMES O OBRA EN PROSA EN CATALÀ
Ha de tenir una extensió mínima de 200 versos, i el llibre de prosa (assaig, novel·la, biografia, recull de contes…) ha de tenir una extensió entre 50 i 250 pàgines, cadascuna de les quals ha de contenir 2.100 espais.

 • Premi: 780 €, un taller d’escriptura a Martorell i l’edició de l’obra guanyadora.

CONTE
Ha de tenir una extensió entre 3 i 8 pàgines i la trama ha de girar a l’entorn dels hàbits saludables.

 • Premi: 100 € i un taller d’escriptura a Martorell.

POEMA
Ha de tenir un màxim de 25 versos.

 • Premi: 100 € i un taller d’escriptura a Martorell.

Lliurament

 • L’autor enviarà l’obra en format PDF al web premivila.martorell.cat
 • A la portada de l’obra només hi ha de figurar: Premi Vila de Martorell, l’any de l’edició del premi, el títol de l’obra i la modalitat literària.
 • El termini de lliurament de les obres finalitza el dimecres 19 de febrer de 2020.

Jurat

 • President titular: Àlex Susanna Nadal; suplent: Jordi Julià Garriga.
 • Vocals: Erika Bermejo Santiago, Alba Bohigas Condal, Rosa Monsó Altés, Jordi Morera
  Oliveras, Salomé Orteu Mesalles, Mercè Parera Raspall i Montserrat Torras Salvat.
 • Secretària titular: Josefina Canals Estruch; suplent: personal del Patronat que designi el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell.

Lliurament de les obres