Premis locals

Cartell Premis Vila

Premis

El recull en format digital de totes les obres guanyadores i la incorporació de les obres premiades a la col·lecció local de la Biblioteca.

Per a adults:

 • 780 € i un taller d’escriptura a la Biblioteca de Martorell per al millor llibre de poemes (extensió mínima: 200 versos) o per a la millor obra de prosa (assaig, novel·la, biografia, recull de contes…) amb una extensió màxima: 250 pàgines, mínima: 50 pàgines. S’editarà una de les obres guanyadores a decisió del Jurat.
 • 100 € i un taller d’escriptura a la Biblioteca de Martorell per al millor conte, en què en què algun dels personatges desenvolupi l’acció en el món de les matemàtiques, les paraules, la música, l’espai, les emocions, la natura o el pensament (amb una extensió mínima de 3 i un màxim de 8 pàgines).
 • 100 € i un taller d’escriptura a la Biblioteca de Martorell per al millor poema.

Per a alumnes:

Un lot de material promocional de la Biblioteca i la lectura radiofònica de l’obra al programa ‘Martorelletres’, de Ràdio Martorell.

Dos premis per a alumnes de cicle superior de primària

 • Conte: un taller d’escriptura a la Biblioteca de Martorell, en què algun dels personatges desenvolupi l’acció en el món de les matemàtiques, les paraules, la música, l’espai, les emocions, la natura o el pensament.
 • Poema: un taller d’escriptura a la Biblioteca a la Biblioteca de Martorell.

Dos premis per a alumnes entre 12 i 18 anys

 • Conte: 75 € i un taller d’escriptura a la Biblioteca de Martorell, que s’obri a les matemàtiques, les paraules, la música, l’espai, les emocions, la natura o el pensament.
 • Poema: 75 € i un taller d’escriptura a la Biblioteca de Martorell.

Condicions

 • Cal que les obres siguin originals, inèdites i escrites amb lletra Arial cos 12, convertides a PDF.
 • Únicament es pot presentar una obra per autor en cada modalitat.
 • Hi ha dues categories:
  1. Premis per a adults. Poden estar escrits en català o castellà.
  2. Premis per a alumnes. Han d’estar escrits en català.

Participació

Els participants en el certamen han de residir a Martorell. També hi poden participar els associats a les entitats culturals que estiguin inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Participació Ciutadana de Martorell, els escolars matriculats als centres escolars de Martorell encara que no resideixin a la població, i també el professorat que treballi en aquests centres encara que tampoc resideixi a Martorell.

Lliurament

 • A la portada de l’obra no s’hi pot posar ni el nom ni el pseudònim. Només hi ha de figurar: Premi Vila de Martorell, l’any de l’edició del premi, el títol de l’obra i la modalitat literària. L’obra quedarà exclosa del certamen si hi ha el nom de l’autor a la portada o a l’interior.
 • L’autor pot fer arribar l’obra per Internet, al web municipal premivila.martorell.cat. Caldrà emplenar el formulari d’inscripció i adjuntar-hi l’obra en format PDF. Després d’enviar-lo, l’autor rebrà un avís de rebuda amb el comprovant de lliurament.
 • Finalitza el dijous 14 de febrer de 2019.

Jurat

 • President titular: Àlex Susanna Nadal; suplent: Jordi Julià Garriga.
 • Vocals: Erika Bermejo Santiago, Alba Bohigas Condal, Rosa Monsó Altés, Jordi Morera Oliveras, Salomé Orteu Mesalles, Mercè Parera Raspall i Montserrat Torras Salvat.
 • Secretària titular: Josefina Canals Estruch; suplent: personal del Patronat que designi el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell.

Lliurament de les obres