Premis Vila de Martorell 2023

MICRORELAT

Condicions

Hi poden participar totes les persones que ho desitgin (joves o adults). Cal que sigui original, inèdit, escrit amb lletra Arial cos 12 i amb una extensió màxima de 1.000 caràcters amb espais per al text. El títol anirà a banda. Es poden presentar dues obres per autor, escrites en català o castellà.

Premi

400 € per al millor microrelat.

Lliurament

L’autor enviarà l’obra en format PDF al web premivila.martorell.cat.

A la portada de l’obra només hi ha de figurar: Premi Vila de Martorell, l’any de l’edició del premi, el títol de l’obra i la modalitat literària. No hi pot constar el nom de l’autor ni a la portada ni a l’interior, ja que les dades personals es recullen al formulari de tramesa de l’original.

Quant al premi de Traducció. Memorial Montserrat Ros, a la fitxa de l’obra proposada hi han de figurar: autor, títol de l’obra i nombre de pàgines aproximades en l’edició original, a banda dels documents adjunts especificats a l’apartat del premi corresponent.

El termini de lliurament de les obres finalitza el dijous 15 de febrer de 2024.

Pel que fa als premis de poesia catalana i castellana no es podran tornar a presentar els autors que hagin guanyat el premi.

El Jurat o el president del Patronat resoldran totes les qüestions que puguin sorgir sobre la interpretació de les bases.

En el cas que el Jurat declari premis deserts, l’import corresponent es podrà atorgar com a accèssit de qualsevol de les altres categories, si el Jurat estima que hi ha obres de prou qualitat per ser guardonades.

Les obres guanyadores de poesia catalana i castellana que s’hagin d’editar es podran publicar alguns versos (petits fragments) a les xarxes socials. Les  obres guanyadores no editades es recolliran en un quadern dins la Col·lecció local de la Biblioteca.

Els premis concedits estan subjectes als impostos corresponents que estableix la legislació vigent.

L’acta amb el nom dels guanyadors es penjarà al web municipal premivila.martorell.cat  durant el mes d’abril. Per a qualsevol consulta, les persones interessades poden adreçar-se a premivilamartorell@martorell.cat o al telèfon de la Biblioteca Martorell:
93 775 60 60, de dimarts a dissabte, de 10.00 a 14.00 h, i de dilluns a divendres, de 16.00 a 20.30 h.

DECÀLEG PER A ESCRIURE UN MICRORELAT

  1. Un microrelat és una història mínima que necessita poques línies per a ser explicada i no és el resum d’un conte més llarg.
  2. Un microrelat no és una anècdota ni una gregueria ni una ocurrència. Com tots els relats, el microrelat té plantejament, nus i desenllaç, i el seu objectiu és remarcar un canvi i com es resol el conflicte que es planteja en les primeres línies.
  3. Habitualment el període de temps que es detalli serà petit; és a dir, no transcorrerà molt temps entre el principi i el final de la història.
  4. Convé evitar la proliferació de personatges. En general, per a un microrelat tres personatges són multitud.
  5. El microrelat sol succeir en un sol escenari, dos com a màxim. Són rars els microrelats amb escenaris múltiples.
  6. Per a evitar allargar-nos en la presentació, la descripció dels espais i els personatges, és aconsellable seleccionar bé els detalls amb els quals seran descrits; un detall ben triat pot dir-ho tot.
  7. Un microrelat és, sobretot, un exercici de precisió alhora de narrar i en l’ús del llenguatge. És molt important seleccionar dràsticament el que es diu (i també el que no es diu), i trobar les paraules justes que ho expliquin millor. Per aquesta raó, en un microrelat el títol és essencial: no ha de ser superflu, és bo que entri a formar part de la història i, amb una extensió mínima, ha de donar compte de tot allò rellevant.
  8. Malgrat la seva reduïda extensió, el que es narra dins el microrelat té un significat d’ordre superior; és a dir, es relata una cosa molt petita, però que té un significat molt gran.
  9. És molt convenient evitar les descripcions abstractes, les explicacions, els judicis de valor i mai cal tractar de convèncer el lector de què ha de sentir. Explicar contes és pintar amb paraules, dibuixar les escenes davant els ulls del lector, perquè es pugui commoure (o no).
  10. Pensa diferent, no et conformis, fuig dels tòpics. Una persona no escriu (ni microrelats ni res) per detallar el que ja s’ha dit mil vegades.

Jurat

President titular: Àlex Susanna Nadal; suplent: Jordi Julià Garriga.

Vocals: Susana Camps Perarnau, Mònica Fulquet Tenas, Jesús Lana Voltà i Gemma Pellicer Bertrand.

Secretària titular: Josefina Canals Estruch; suplent: personal del Patronat que designi el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell.

LLIURAMENT DE LES OBRES