Poesia catalana

Cartell Premis Vila

Premis

5.000 € per al millor llibre de poemes en català (que inclourà el premi i l’edició de l’obra).

Condicions

  • En el certamen de poesia catalana poden participar totes les persones que ho desitgin.
  • El poemari cal que sigui original, inèdit i escrit amb lletra Arial cos 12, amb l’extensió mínima de 500 versos convertit a PDF.
  • Únicament es pot presentar una obra per autor en cada modalitat.

Lliurament de les obres

  • L’autor pot fer arribar l’obra per Internet, al web municipal: premivila.martorell.cat.
  • Caldrà emplenar el formulari d’inscripció i adjuntar-hi l’obra en format PDF. L’autor rebrà un avís de rebuda amb el comprovant de lliurament.
  • A la portada de l’obra no s’hi pot posar ni el nom ni el pseudònim. Només hi ha de figurar: Premi Vila de Martorell, l’any de l’edició del premi, el títol de l’obra i la modalitat literària. L’obra quedarà exclosa del certamen si hi ha el nom de l’autor a la portada o a l’interior.
  • Finalitza el dijous 14 de febrer de 2019.

Jurat

  • President titular: Àlex Susanna Nadal; suplent: Jordi Julià Garriga.
  • Vocals: Anna Bou Jorba, Andreu González Castro, Meritxell Nus Gallart, Jordi Julià Garriga i Marcel Riera Bou.
  • Secretària titular: Josefina Canals Estruch; suplent: personal del Patronat que designi el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell.

Lliurament de les obres