Premis Vila de Martorell 2023

POESIA CATALANA: LLIBRE DE POEMES EN CATALÀ

Condicions

Hi poden participar totes les persones que ho desitgin. El poemari cal que sigui original, inèdit i escrit amb lletra Arial cos 12, amb una extensió mínima de 500 versos convertits a PDF. Únicament es pot presentar una obra per autor en cada modalitat.

Premi

2.000 € per al millor llibre de poemes en català i l’edició de l’obra.

Lliurament

L’autor enviarà l’obra en format PDF al web premivila.martorell.cat.

A la portada de l’obra només hi ha de figurar: Premi Vila de Martorell, l’any de l’edició del premi, el títol de l’obra i la modalitat literària. No hi pot constar el nom de l’autor ni a la portada ni a l’interior, ja que les dades personals es recullen al formulari de tramesa de l’original.

Quant al premi de Traducció. Memorial Montserrat Ros, a la fitxa de l’obra proposada hi han de figurar: autor, títol de l’obra i nombre de pàgines aproximades en l’edició original, a banda dels documents adjunts especificats a l’apartat del premi corresponent.

El termini de lliurament de les obres finalitza el dijous 15 de febrer de 2024.

Pel que fa als premis de poesia catalana i castellana no es podran tornar a presentar els autors que hagin guanyat el premi.

El Jurat o el president del Patronat resoldran totes les qüestions que puguin sorgir sobre la interpretació de les bases.

En el cas que el Jurat declari premis deserts, l’import corresponent es podrà atorgar com a accèssit de qualsevol de les altres categories, si el Jurat estima que hi ha obres de prou qualitat per ser guardonades.

Les obres guanyadores de poesia catalana i castellana que s’hagin d’editar es podran publicar alguns versos (petits fragments) a les xarxes socials. Les  obres guanyadores no editades es recolliran en un quadern dins la Col·lecció local de la Biblioteca.

Els premis concedits estan subjectes als impostos corresponents que estableix la legislació vigent.

L’acta amb el nom dels guanyadors es penjarà al web municipal premivila.martorell.cat  durant el mes d’abril. Per a qualsevol consulta, les persones interessades poden adreçar-se a premivilamartorell@martorell.cat o al telèfon de la Biblioteca Martorell:
93 775 60 60, de dimarts a dissabte, de 10.00 a 14.00 h, i de dilluns a divendres, de 16.00 a 20.30 h.

Jurat

President titular:  Àlex Susanna Nadal; suplent: Jordi Julià Garriga.

Vocals: Anna Bou Jorba, Meritxell Nus Gallart, Jordi Julià Garriga i Marcel Riera Bou.

Secretària titular: Josefina Canals Estruch; suplent: personal del Patronat que designi el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell.

LLIURAMENT DE LES OBRES