Poesia catalana

Premis

2.000 € per al millor llibre de poemes en català i l’edició de l’obra.

Condicions

  • Hi poden participar totes les persones que ho desitgin.
  • El poemari cal que sigui original, inèdit i escrit amb lletra Arial cos 12, amb una extensió mínima de 500 versos convertits a PDF.
  • Únicament es pot presentar una obra per autor en cada modalitat.

Entrega de les obres

  • A la portada de l’obra només hi ha de figurar: Premi Vila de Martorell, l’any de l’edició del premi, el títol de l’obra i la modalitat literària. 
  • L’autor enviarà l’obra en format PDF al web premivila.martorell.cat
  • El termini de lliurament de les obres finalitza el divendres 19 de febrer de 2021

Jurat

  • President titular: Àlex Susanna Nadal; suplent: Jordi Julià Garriga.
  • Vocals: Anna Bou Jorba, Meritxell Nus Gallart, Jordi Julià Garriga i Marcel Riera Bou.
  • Secretària titular: Josefina Canals Estruch; suplent: personal del Patronat que designi el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell.

Lliurament de les obres